Nieuws

Nieuwe locatie voor

de Academie Dialect Bachtn de Kuupe

en het Dialectgenootschap Bachtn de Kuupe

is een feit!

 

Op 3 december 2016 werd een nieuw ingericht lokaal ter beschikking gesteld van de VZW Academie Dialect Bachtn de Kuupe en van de VZW  Dialectgenootschap Bachtn de Kuupe, in de Oude Duinkerkestraat 1 in Veurne.

Bij deze gelegenheid werd  een dankbare hulde gebracht aan de heer Hans Berquin, die samen met zijn echtgenote hun uitzonderlijke bibliotheek met quasi volledige collectie periodieken en zelfstandige werken schenkt aan de VZW Academie Dialect Bachtn de Kuupe. 

Om maar enkele werken uit de geschonken collectie te noemen, kan met enige fierheid verwezen worden naar ondermeer periodieken als “Annales du Comité Flamand de France” (vanaf 1853), “het Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde”, jaargang 1 (1890) tot jaargang 115 (2015), uitgegeven door de Biekorf, “Handelingen van het genootschap voor geschiedenis” (te Brugge): “Tijdschriften voor de studie van de geschiedenis (en oudheden) van Vlaanderen”, jaargang 37 (1887) tot jaargang 151 en nog zoveel meer.

Een greep uit de zelfstandige werken: “Frans-Vlaanderen en Noord-Frankrijk; “Stedelijke en regionale geschiedenis”: de Westhoek; Visserij; Fictie, Liederen en verhalen, zijnde een fractie van de hoogwaardige verzameling, teveel om op te noemen.

 

Er heerste een euforie in de nieuwe omgetoverde locatie, omwille van een juweeltje van een administratieve werkruimte, vergaderruimte én consultatieruimte van de aanwezige bibliotheek, inclusief archief.

Dankzij Hans Berquin kon dit alles verwezenlijkt worden zodat een dankwoord hier op zijn plaats was.

Zowel de “ VZW Academie Dialect Bachtn de Kuupe” als de “VZW Dialectgenootschap Bachtn de Kuupe” voelden zich door deze transactie winnaars en ook de schenker Hans Berquin kon zich met een gerust hart eveneens “winnaar” noemen omdat hij overtuigd is dat zijn “levenswerk” voor de toekomst in goede handen is, hetgeen hij dan ook volmondig beaamde.

Hij nam in zijn wederwoord de gelegenheid te baat om zijn toekomstvisie uit de doeken te doen, wat betreft de “VZW Academie Dialect Bachtn de Kuupe” met zetel te Veurne, waarvan hij als voorzitter er over zal waken dat de vooropgestelde doeleinden behaald worden. Raf Sonneville stak zijn tevredenheid als  voorzitter van de “VZW Dialectgenootschap Bachtn de Kuupe” met zetel te Alveringem, niet onder stoelen of banken en deelde in de vreugde en de vastberadenheid om het dialect van onze “Westhoek”, als cultureel erfgoed te blijven koesteren en zoveel als mogelijk dagelijks aan te wenden, door te geven waar mogelijk en aldus levendig te houden. 

Eric Niville