Verslag vorige activiteit

 

Eerstvolgend verslag: cursus dialectologie