CONFRERIE EVERSAM > Doel van de Confrerie >

Doel van de Confrerie

In oktober 2011 werd Confrerie Eversam opgericht in de schoot van het Dialectgenootschap Bachtn de Kuupe vzw.

Het Dialectgenootschap BdK heeft ervoor gekozen om de Confrerie te noemen naar de voormalige Abdij van Eversam, die destijds naast de abdijen van Koksijde, Lo en Veurne een baken was in onze Westhoek. Door die naam willen we ook de binding beklemtonen met de gemeente Alveringem waar onze vereniging gehuisvest is, en waarvan Stavele, de vroegere bakermat van de abdij, een deelgemeente is.

Het doel van Confrerie Eversam is:

- het promoten van het dialect, in het bijzonder het dialect van Bachten de Kupe

- een grotere bekendheid te geven aan het Dialectgenootschap Bachtn de Kuupe, ook buiten het werkgebied van deze vereniging
- een stijlvolle relatieband te scheppen tussen personen die het Dialectgenootschap genegen zijn
- de morele en stoffelijke belangen van het dialectgenootschap te behartigen en te verdedigen.

Het is de bedoeling om ieder jaar enkele verdienstelijke West-Vlamingen te introniseren als ridder / jonkvrouw.