Nuttige links en info > INTERESSANTE WEBSITES >

INTERESSANTE WEBSITES

anvt.org/vl
Website van de Akademie voor Nuuze Vlaamsche Taele, die zich inzet voor de promotie en het onderwijs van het Vlaams in Frankrijk.

brusseleir.eu
Website van de vzw Brusseleir!, die het Brusselse dialect promoot.

comiteflamanddefrance.fr
Website van het Comité flamand de France, dat de Vlaamse geschiedenis en het culturele patrimonium in Frans-Vlaanderen onderzoekt

dialectloket.be
Populariserende website over alle soorten taalvariatie in het Nederlands, met de dialecten in Vlaanderen op de eerste plaats. Informatieve teksten, digitale woordenboeken, geluidsfragmenten, video's en taalkaarten, samengebracht in één portaalsite.

dialectzinnen.ugent.be
Website met fonetische transcripties van 141 zinnetjes die voor bijna 2.000 plaatsen in het Nederlandse en Friese taalgebied in het plaatselijke dialect zijn vertaald, gebaseerd op de Reeks Nederlandse Dialectatlassen.

dsdd.ivdnt.org
Databank waarin de gegevens van het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten, het Woordenboek van de Limburgse Dialecten, het Woordenboek van de Brabantse Dialecten en het Woordenboek van de Zeeuwse dialecten geïntegreerd zijn, met een geavanceerde kaartapplicatie.

etymologiebank.nl
Databank die de herkomst van Nederlandse woorden verklaart; alle belangrijke etymologische naslagwerken van het Standaardnederlands en de dialecten vind je hier op één website. Opgezet door Nicotine van der Sijs in 2010.

e-wbd.nl
Digitale versie van het Woordenboek van de Brabantse Dialecten (WBD), met de dialectwoordenschat uit Antwerpen, Vlaams-Brabant en Noord-Brabant.

e-wld.nl

Digitale versie van het Woordenboek van de Limburgse Dialecten (WLD), met de dialectwoordenschat uit Nederlands Limburg en Belgisch Limburg.

ewnd.ivdnt.org

Databank met gedigitaliseerde amateurdialectwoordenboeken uit Nederland (zusterproject van woordenbank.be).

e-wvd.be
Digitale versie van het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (WVD), met de dialectwoordenschat uit Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Frans-Vlaanderen en ZeeuwsVlaanderen.

familienaam.be
Website die een inleiding biedt tot de familienaamgeving en informeert over
de verspreiding van familienamen in België. Is gebaseerd op de gegevens van het Belgisch bevolkingsregister in 1998 en 2008. Een initiatief van Ann Marynissen en Paul Bijnens.

gcnd.ugent.be
Website van het project Gesproken Corpus van de Zuidelijk-Nederlandse Dialecten, dat een collectie van meer dan 700 dialectopnames wil transcriberen en doorzoekbaar maken.

gtb.ivdnt.org

Geïntegreerde taalbank van historische woordenboeken, opgezet door het Instituut voor de Nederlandse taal. Bevat onder andere het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), het Oudnederlands Woordenboek, het Vroegmiddelnederlands Woordenboek, het Middelnederlands Woordenboek en het Woordenboek der Friese Taal.

ingentaconnect.com/content/aup/tet
Website van Taal & Tongval, een wetenschappelijk tijdschrift over taalvariatie in Nederland en Vlaanderen. Artikels gepubliceerd na 2008 zijn vrij te raadplegen op de website.

kantl.be
Website van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde in Vlaanderen.

kfv-fransvlaanderen.org
Website van het Komitee voor Frans-Vlaanderen, dat aandacht besteedt aan het onderwijs van het Nederlands in Frans-Vlaanderen door de organisatie van cursussen op verschillende plaatsen.

meertens.knaw.nl/kaartenbank
Databank met gepubliceerde en ongepubliceerde dialectkaarten en etnologische kaarten van de Lage Landen.

meertens.knaw.nl/mand/database
Website van de Fonologische en Morfologische Atlas.

meertens.knaw.nl/ndb
Nederlandse dialecten bank met authentieke gesprekken in alle dialecten van
Nederland.

meertens.knaw.nl/pland
Databank met volksnamen van planten in Nederland en Vlaanderen.

meertens.knaw.nl/sand
Website van de Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten.

mijnwoordenboek.nl
Open online woordenboek waar iedereen dus aan kan bijdragen - met onder andere een rubriek dialect.


nederlandsedialecten.org
Website van de Stichting Nederlandse Dialecten, een Vlaams-Nederlands overlegorgaan over streektaalbeleid.

neerlandistiek.nl
Online tijdschrift voor taal- en letterkunde.

neon.niederlandistik.fu-berlin.de/nl/nedling
Webpagina van de Freie Universität Berlin over structuur en geschiedenis van het Nederlands.

onzetaal.nl
Website van Onze Taal, een Nederlandse vereniging van taalliefhebbers.

taalhelden.org
Jongeren website van de Nederlandse Taalunie.

taalunie.org
Website van de Nederlandse Taalunie. De Nederlandse Taalunie is de kennis- en beleidsorganisatie voor het Nederlands in Nederland, Vlaanderen en Suriname.

taalverhalen.be
Website van Miet Ooms over taal, met artikelen over het Nederlands - de dialecten incluis - in Nederland en Vlaanderen.

toponymie-dialectologie.be
Website van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie, een wetenschappelijk genootschap voor de studie van naamkunde en dialectologie.

variaties.be
Website van Variaties vzw, de koepelorganisatie voor dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen.

veldekelimburg.be
Website voor de Vereniging van dialectkringen in Belgisch-Limburg.

vlaamswoordenboek.be

Open online woordenboek - waar iedereen dus aan kan bijdragen - met typisch 'Vlaamse' woorden en uitdrukkingen.


vldn.be
Website van de Vereniging voor Limburgse dialect- en naamkunde.

woordenbank.be
Databank met gedigitaliseerde amateurwoordenboeken uit Vlaanderen en Zeeland.

Secretariaat: Grote Markt 9 | 8630 Veurne

Contactpersoon vzw Dialectgenootschap Bachtn de Kuupe: Frieda Moeneclaey | +32 499 73 83 52 |

Contactpersoon Academie Dialect Bachtn de Kuupe: Walter Winnock | +32 499 69 60 56 |

Deze website maakt gebruik van cookies De website van Walter Winnock gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details