Het genootschap

Welkom bij

Dialectgenootschap Bachtn de Kuupe

Wij houden ontzettend veel van onze prachtige Westhoek, maar evenzeer van onze streektaal met haar typische kustgermaanse kenmerken. De Westhoek en bij uitbreiding West-Vlaanderen staat, bij taalkundigen en dialectologen bekend om haar verbeten vasthoudendheid voor wat betreft taalgebruik.

We kunnen echter niet ontkennen dat ook óns dialect bedreigd wordt. Daarom willen we ons gezamenlijk inzetten om het specifieke van onze nog levendige streektaal te beschermen, te registreren, te bewaren en zo mogelijk in stand te houden wat bij ons nog leeft.

Indien we niet dringend ingrijpen, is onze streektaal over enkele jaren onherroepelijk verloren, spoorloos verdwenen in de nevelen van vervagende herinneringen.

Daarom hebben we voor onze Westhoek, meer bepaald voor de streek van ‘Bachten de Kupe’, een dialectvereniging opgericht.


Onze doelstellingen zijn ondermeer
:

dialectwoorden, zinswendingen, uitdrukkingen, zegswijzen, spreuken, merkwaardige namen van personen, gehuchten, straten, pleinen, gebouwen enz. verzamelen, noteren en archiveren

én een dialectgazette uitgeven om ons dialect te promoten, om onze mensen het mooie en eigene van onze streektaal te laten opmerken, ze ervan te laten genieten, maar ook om een vriendenkring van dialectminnaars te laten groeien!

We verwelkomen u graag als lid of steunend lid van vzw Dialectgenootschap Bachtn de Kuupe.

Uw eventuele taalkundige, artistieke, fotografische, materiële, en organisatorische inbreng zullen met dank aanvaard worden. Voorstellen, tips, weetjes, kortom alle mogelijke relevante informatie over ons dialect zijn meer dan welkom bij secretaris Leslie Verpoorte:  evershaim@icloud.com