JAARPROGRAMMA 2022

Activiteiten 2022

  

 Maandelijkse ledenvergaderingen

Maandelijks komen een vijftiental actieve leden samen op de maandelijkse ledenvergaderingen. Op deze bijeenkomsten worden ingestuurde woordenlijsten, het Idioticon De Bo, Loquela van Gezelle, West-Vlaamse dialectwoordenboeken, enz … uitgevlooid. Dialectwoorden en spreuken uit de regio Bachten de Kupe worden genoteerd en verder besproken. Ook eigen inbreng van alle leden van ons dialectgenootschap zijn zeer welkom.

Deze vergaderingen gaan door op de vierde donderdag van de maand om 14.00 uur (einde 16.30 uur) in ’t Spaans Kwartier in Izenberge, uitgezonderd de maanden juli en december.

Geïnteresseerde leden kunnen een tweetal vergaderingen bijwonen en dan beslissen of zij wensen lid te worden van de maandelijkse ledenvergaderingen.

De verantwoordelijke voor de maandelijkse ledenvergaderingen is Frieda Moeneclaey: frieda.moeneclaey@gmail.com - 0499 73 83 52
Nieuwsgierig naar activiteiten voorjaar 2023 ...CURSUS DIALECTOLOGIE

De traditionele dialectologie doet onderzoek naar de historische taalvormen, die ons vanuit een ver verleden vooral mondeling zijn overgeleverd. De cursus is bedoeld voor taalkundig geïnteresseerden met een belangstelling voor taalgeschiedenis.


Na een aantal inleidende lessen over taalkunde (klankleer, vormleer, zinsleer, woordleer/betekenisleer) wordt een overzicht geboden van de stand van zaken in de traditionele dialectologie.

Er wordt ingegaan op veldwerk, op het maken van dialectwoordenboeken en de kenmerken van de drie dialectgroepen in Nederlandstalig België: Vlaams, Brabants en Limburgs.

Daarnaast worden ook enkele stadsdialecten behandeld, zoals Gents en Brussels. We besluiten met een introductie in de sociolinguïstiek, die o.a. de overgang van het oude dialectlandschap naar de regionaal gedifferentieerde tussentaal bestudeert, en een kort overzicht van de taalsituatie in andere Europese regio’s.

 

PRACTISCHE INFORMATIE

 

Deze 12-delige cursus dialectologie is een initiatief van het Centrum voor Historische Talen (CHT).


Jacques Van Keymeulen (voorzitter van CHT en tevens lesgever van deze cursus dialectologie) is germanist en historicus en was tot 2018 prof. Nederlandse Taalkunde aan de UGent. Hij had er een lesopdracht en deed onderzoek met betrekking tot de geschiedenis van het Nederlands, historische fonologie, dialectologie en Afrikaans.

Organisatie: vzw Academie Dialect Bachtn de Kuupe i.s.m. vzw Dialectgenootschap Bachtn de Kuupe
Locatie: nog niet gekend, vermoedelijk Veurne of Koksijde
Data: nog niet gekend (voorjaar 2023)
Deelnameprijs: 120 euro p.p. voor de volledige cursus, sylabus inbegrepen (aantal deelnemers is beperkt tot 15)

Info: Walter Winnock  |  +32 499 69 60 56  |   walter.winnock@telenet.be

 

 

Terug
Secretariaat: Oude Duinkerkestraat 1 | 8630 Veurne

Contactpersoon vzw Dialectgenootschap Bachtn de Kuupe: Frieda Moeneclaey | +32 499 73 83 52 |

Contactpersoon vzw Academie Dialect Bachtn de Kuupe: Walter Winnock | +32 499 69 60 56 |

Deze website maakt gebruik van cookies De website van Walter Winnock gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details