Welkom bij Dialectgenootschap Bachtn de Kuupe

Wij houden ontzettend veel van onze prachtige Westhoek, maar evenzeer van onze streektaal met haar typische kustgermaanse kenmerken. De Westhoek en bij uitbreiding West-Vlaanderen staat, bij taalkundigen en dialectologen bekend om haar verbeten vasthoudendheid voor wat betreft taalgebruik.

We kunnen echter niet ontkennen dat ook óns dialect bedreigd wordt. Daarom willen we ons gezamenlijk inzetten om het specifieke van onze nog levendige streektaal te beschermen, te registreren, te bewaren en zo mogelijk in stand te houden wat bij ons nog leeft.

Indien we niet dringend ingrijpen, is onze streektaal over enkele jaren onherroepelijk verloren, spoorloos verdwenen in de nevelen van vervagende herinneringen.

Daarom hebben we voor onze Westhoek, meer bepaald voor de streek van ‘Bachten de Kupe’, een dialectvereniging opgericht.

Onze doelstellingen zijn ondermeer :

  • dialectwoorden, zinswendingen, uitdrukkingen, zegswijzen, spreukenmerkwaardige namen van personen, gehuchten, straten, pleinen, gebouwen enz. verzamelen, noteren en archiveren

  • én een dialectgazette uitgeven om ons dialect te promoten, om onze mensen het mooie en eigene van onze streektaal te laten opmerken, ze ervan te laten genieten, maar ook om een vriendenkring van dialectminnaars te laten groeien!

Uw eventuele taalkundige, artistieke, fotografische, materiële, en organisatorische inbreng zullen met dank aanvaard worden.Voorstellen, tips, weetjes, kortom alle mogelijke relevante informatie over ons dialect zijn meer dan welkom bij de secretaris:  evershaim@icloud.com

 Met droefheid melden wij het overlijden
van onze gewaardeerde ere-voorzitter en vriend Wim Sohier.


Op vrijdag 17 april is Wim thuis overleden.

Zoals jullie allen weten stond Wim, samen met ondergetekende, aan de wieg van het Dialectgenootschap Bachtn de Kuupe.

Wim heeft een zeer grote bijdrage geleverd aan de groei van DBdK, aan het tot stand komen van onze 'schriefwijze(r)', aan de gazetten, aan de maandelijkse ledenvergaderingen... en aan nog zoveel meer. We blijven Wim zeer dankbaar. De mooie momenten samen met hem zullen we blijven koesteren.
We wensen Frida, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte in deze periode van veel verdriet
Namens het bestuur van vzw Dialectgenootschap Bachtn de Kuupe,

Walter Winnock

Vaatje, papaatje,

De laatste reis die je moet
maken in je leven.
Weg van de mensen die
echt om je geven.
Alles wat je had, heb je los
moeten laten.
Wie je lief hebben, moet je
nu gaan verlaten.
Het is een reis waar niet
naar uit is gekeken.
De tijd van wij samen is nu
echt verstreken.
In gedachten zal je altijd
voort blijven leven.
Dit doordat je ons zoveel
liefde hebt gegeven.
We hebben nu een periode
van veel verdriet.
Maar door dat verdriet
vergeten we je niet.
Jij hebt zoveel mensen je
liefde kunnen geven.
Daarom ben ik trots op je
voor de rest van mijn leven.

Blijke Sohier