ACADEMIE DIALECT BDK > Taken van de Academie >

Taken van de Academie

TAKEN vzw ADBdK

 

 

De Academie legt zich toe op:

 

1. Spelling

 

Beheer schrijfwijzer - (Doen) toepassen schrijfwijzer

 

2. Onderzoek naar het dialect in BdK (belangrijkste doelstelling vzw DBdK)

 

i.s.m. taalkundigen, WVD, Variaties vzw.

Onderzoek woorden / spreuken / eigenaardigheden

 

3. Publicaties

 

Publicaties in en over het dialect BdK

Opmaken en beheer website met online woordenboek

 

4. Begeleiden maandelijkse ledenvergaderingen

 

Zorgen voor zinvolle gevarieerde taken en degelijke opvolging

Overleg / nauwe samenwerking met verantwoordelijke van de maandelijkse ledenvergaderingen

 

5. Beheer en onderzoek bestaande en toekomstige interviews

 

6. Beheer bibliotheek en documentatiecentrum

 

7. Organisatie cursus dialectologie en wetenschappelijke lezingen